Seil til tur og trening ønskes kjøpt

Ønsker å kjøpe komplett seilsett (stor, fokk, spinn) til tur og trening. sverre.stoltz@gmail.com eller mob. 920 45 300.

10 mai 2010 – Da er seil innkjøpt! Sverre

sverrestoltz

07/04/2010