Siddis på topp

Vindmeldingene for dagens regatta var ikke lovende med tanke på mye seiling, men ved starttidspunktet var det heldigvis nok vind til å få alle båtene avgårde og bort fra startlinjen til neste start. Vi må si at valg av bane i dag var noe underlig da vinden var mer nordlig enn valg av bane 8, Riskaholmene – Ramsvig, skulle tilsi etter vår vurdering.

Starten gikk uten nevneverdige situasjoner og feltet kom ut noenlunde samlet. Vi fikk en bekreftelse på hvor viktig det er å ha riktig seiltrim, spesielt i lite vind. Etter start ble vi forbiseilt i le og lo og det så ut som Siddis og Miss Behaving som var i nærheten av oss hadde satt inn ekstramotorer, men det viste seg at de bare seilte meget bra J. Vi foretok en liten justering av seilene og utjevnet fartsforspranget til de andre båtene. Vindretningen tilsa at det kunne være mulig å stå opp til Ramsvig uten slag, men Miss Behaving plukket høyde slik at vi måtte slå ut i fjorden mens mesteparten av feltet fortsatte opp langs Lifjell med Fru Viste i tet. Slaget ut i fjorden gav oss fri og ˮubruktˮ vind og vi forserte noe i feltet. Siddis, Miss Behaving og X-Ray fulgte på og gikk lenger ut enn vi gjorde, noe som ved runding viste seg å være et riktig valg. Ved runding var det nevnte Siddis som rundet først etterfulgt av Miss Behaving. X-Ray var på tredje med Clark Kent, Fru Viste og Foxy rett bak. Påfølgende spinnakerlegg var spiss så det var lite å gjøre av taktiske valg slik at stillingen holdt seg ned til runding ved Riskaholmene med Siddis i en god ledelse.

Da vinden hadde falt ut noe og meldingene ikke var at det skulle ta seg opp noe særlig ble regattaen avkortet ved Riskaholmene. Siddis og Miss Behaving holdt hodene kaldt gjennom løpet, gjorde smarte valg og holdt god fart i båtene. Gratulerer.

Hilsen
Clark Kent

arise

08/06/2012