Styremøte 10. april

 

Forslag som ønskes behandlet på møtet kan postes som kommentarer til artikkelen, evt mailes leder på trond@saltkraakan.com innen 7. april.

Expressklubben Nasjonalt

19/03/2012