Styremøte 28. januar 2013

Styret i Expressklubben avholder styremøte, mandag 28. januar på BSF klubbhus på Malmøya.

Agendaen er :

  1. Referat fra styremøte 15.10.12

 

  1. Status NM 2013, sponsing, deltakere, arrangement

 

  1. Omlegging til ny webløsning

 

  1. Innspill til Svenske Expresseglare vedrørende ny vektbegrensing.

 

  1. Norske klassevedtekter / søknad om å få Expressen Skandinavisk godkjent.

 

Innkommende forslag fra våre medlemmer, må være leder i hende innen 27. januar på mail : trond.sverre.forde@gmail.com

 

 

 

 

Expressklubben Nasjonalt

15/01/2013