Styremøte 3. desember kl 19.00

6116_klubbe

Det innkalles til styremøte i Norsk Expressklubb den 3. desember kl 19.00. Vi kommer tilbake til sted.

Agenda :

  1. Referat fra forrige styremøte.
  2. Medlemsmøter vinteren 2013/2014 – North og Dronningen ?
  3. Erfraringer Mesternes Mester – endringer til 2014.
  4. NM/NoM 2014 – sponsorer og promo.
  5. Scandinavian Express association – informasjon og kandidater.
  6. Vektbegrensing – styrets holdning, medlemsvotering og motion mot Sverige.
  7. Diverse

Ønsker om saker/tillegg til  til agendaen fra våre medlemmer må være leder i hende innen tirsdag kl 12.00, enten som kommentar til saken eller på mail : trond.sverre.forde@gmail.com

Expressklubben Nasjonalt

30/11/2013