SWE 2010 – Regatta.nu kommer til NM & NoM – Gjør dere?

Den ordinære påmeldingsfristen til NM & NoM går ut førstkommende søndag 22. juni 2014. Regatta.nu kommer, gjør dere?

Camilla Foss Hanssen

18/06/2014