Tid for medlemskontingent

Medlemskontingent

Det er fortsatt et par måneder igjen til sesongstart, men allerede nå er det mulig å gjøre unna en liten, men viktig, del av sesongforberedelsene!

Styret vil  oppfordre alle båteiere å betale årets kontigent, og minner om at medlemskap gir klassebevis til din Express, som er obligatorisk for alle båter som deltar i entype og NORrating regattaer.

Som vedtatt på årsmøtet i 2014 er medlemskontingent for 2015 fastsatt til kroner 450,- Frist for innbetaling er fastsatt til 15. april.

Styret har besluttet at det ved betaling/innmelding etter den 15.april må betales et tillegg på kroner 200,-. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å motivere flest mulig til å melde seg inn så tidlig som mulig, slik at mest mulig av det administrative arbeidet kan utføres før sesongstart. Medlemskapet dekker både båt og mannskap, men gir en stemme på generalforsamlingen.

Betaling gjøres til Expressklubbens konto 1600.21.03080.  Husk  å merke betalingen med båtens byggenummer, navn, adresse og mailadresse.

Med hilsen Styret

Expressklubben Nasjonalt

19/02/2015