Vårtrening RAN

DSC_1966

Vårsamling i Anglevik sundag 18. april

P3280040-mindre

Det vert lagt pølsebane og Ran stiller med Leif Gunnar Sandtorv i startbåten.. Leif Gunnar har segla Express i ei årrekkje på svært høgt nivå og har dessuan vunne kongepokal i jolleklassen 470.

Expressklubben organiserer videofilming
Førebels tidsskjema

1030: Kjapt rormannsmøte på kaien for å gå gjennom dagens program

11.00 Båtene møtest utpå ved startlinja som vert utanfor Anglevik
11-1230 Starttrening. Vanleg prosedyre: 5, 4, 1 0. Klasseflagg E = Express! Båtane seglar to minutt etter starten.
Ca. 1230: 20 minutt matpause

Ca. 1250-1400 fokus på båtfart – båtane seglar på same hals på kryss og stagvender nokolunde synkront på signal, tilsvarande på lens
1400-1500 Regatta på pølsebane: 2 rundar på pølsebane
1530-1630 Samling på land med servering av varm pølsegryte (!)  + saft i klubbhuset til Ran SF, evaluering/video/diskusjon
1630 Avslutning
Pris 50 kr pr/pers for maten – betal kontant på staden.

Det er høve til å leggja båten i hamna til Ran Seilforening mellom vårsamlinga og Vårbløyta 24. april.

Fint om båtar som har tenkt å delta, nyttar kommentarfeltet nedanfor til å “melda seg på” slik at det kan handlast inn høvelege mengder mat.

kjellmag

24/03/2010