Valges kvaler

Valgets kvaler

Da er det tid for å ta en endelig beslutning om hvor NM neste år skal gå av stabelen i 2010. Vi sitter igjen med to veldig bra kandidater, nemlig Stavanger og Tønsberg.

Det er viktig å understreke at det “egentlig” bør være en seilforening fra vestlandet som står for tur til å arrangere mesterskapet, men det er viktig at dette gagner klasseklubben og klassen i sin helhet og ikke kun en region.

Etter noen år med litt roligere “trøkk” rundt klassen, ser det nå ut til at det yrer av liv nesten overalt der det finnes en båt. Dette synes vi selvfølgelig er kjempegøy, og ikke minst viktig for videre vekst i klassen.

Det er veldig viktig at vi nå utnytter det gode momentet i klassen og seiler høyere og fortere! Derfor blir det også veldig viktig å velge det stedet der vi tror det vil komme flest båter. Stavanger mener selv at de skal klare mellom 30-40 båter fra regionen, det virker imponerende og bra. Men da må det virkelig jobbes langsiktig og konsekvent. Det samme er nok også tilfellet på østlandet.

Dersom Noen har kommentarer eller konstruktive innspill til hvor mesterskapet bør være så tar Expressklubben dette i mot med stor takk. Send en mail til mathias@mediafront.no

Mathias Friis

05/12/2009