Var ment å være skjev ! – Oppdatert !!

 

SWE756_22_IMG_1776

Etter en opprydding i Albins gamle lokaler i Kristinehamn, der firmaet Confibra AB når holder til, har man blant annet funnet korrespondanse mellom Albin Marin AB og kjølstøperiet i Polen fra sommeren 1979. Hittil har det vært ansett som dårlig arbeid fra støperiets side at kjølene på Expressene har vært skjeve, men dette viser seg nå å være feil.

De skjeve kjølene var ett eksperiment på de første Expressene fra Albins side, da man hadde fått ingeniører til å se på effekten av Coriolis-effekten (kraft skapt av jordrotasjon) og vannets strømninger i forhold til dette. De asymetriske kjølene ble så testet i tank, og resultatene var så lovende at man valgte teste det i praksis. Hver 10ende Express ble bygget med symmetrisk kjøl, og det viste seg i SM i 1980 at sistnevnte båter var tregere enn de andre. I tillegg til dette, seiler man jo mest på styrbords halser på den nordlige halvkule da vinden gjerne dreier høyre utover dagen.

I Sverige har man tatt disse opplysningene videre til Chalmers i Gøteborg, hvor tester har blitt gjort på nytt. Resultatet er forbløffende, og man ser nå på effekten av assymetrisk båtskrog i testtank noe italieneren har hatt kunnskap til i generasjoner med gondolene i Venezia som har asymetriske skrog.

For Expresseieres del er det altså ikke noe behov for å sparkle kjølen lenger, og de som har profilerte kjøler bør få sandblåst disse til originalform, med mindre du har “rundt” byggenummer som 10, 20, 30, osv…. Har du sistnevnte, eier du altså en symetrisk kjøl og bør få denne frest ned til perfekt asymetrisk form.

OPPDATERT : 2. april kom det kontrabeskjed her, og symmetriske kjøler gjelder altså fortsatt. For de som ønsker legge litt ekstra arbeid i kjølen kommende sesong, finnes det tegninger til kjølmaler på www.expresseglare.nu

 

Expressklubben Nasjonalt

01/04/2014