Vektbegrensing i Expressklassen

Vekt

På årets generalforsamling ble det vedtatt å evaluere den nye vektbegrensingen i Expressklassen etter at første sesong med dette er gjennomført. Expressklassen står nå foran å få Skandinavisk godkjennelse, med bla felles klassevedtekter for alle Express-nasjoner som konsekvens, og det er derfor viktig at vi kan ta med oss våre medlemmers oppfatninger og ønsker inn i dette arbeidet.

Sveriges Expresseglare var de som tok initiativ til å innføre vektbegrensingen i klassen, hovedsakelig for å få flere juniorer inn i Expressklassen. Vektbegrensingen på 395 kg (4) og 360 kg (5 ) ble innført til sesongen 2013, og disse begrensingene er ment å flyte sammen til en felles begrensing ila en 3-4 års periode.

Litt statistikk fra NM 2013 :

Tyngste 4 mannsbesetning veide 388 kg. Deres plassering ble 13.

Letteste 4 mannsbesetning veide 252 kg. Deres plassering ble 26.

Det deltok 2 båter med 5 manns besetning. De veide 351 og 358 kg, og ble henholdsvis 5 og 11.

Gullvinnerne veide 335 kg, sølvvinnere veide 385 kg og bronsevinnere veide 374 kg.

Snittvekten på 4 mannsbesetningene : 346 kg

Snittvekten på 5 mannsbesetningene : 355 kg

Snittvekt på ett Express-seiler i NM 2013 : 85 kg

Vårt ønske vil alltid være at Expressen skal være en klasse for alle, med de utfordringer det gir i begge ender av vektskalaen. Vi ønsker en konstruktiv debatt på dette som vi kan ta med oss inn i diskusjonen med den svenske og danske Expressklubben.

Kjør debatt som kommentarer til innlegget…..håper så mange som mulig av våre medlemmer kommer med sine meninger.

Expressklubben Nasjonalt

08/11/2013