Velkommen til NERR

Vi hilser alle nye seilere velkommen til NERR!
NERR har ansvar for Express seiling og dens aktiviteter i Rogaland.

Dette innebærer at vi:
•    Skal være med på å fremme Express seiling i Rogaland!
•    Er med på å påvirke kappseilings programmet som foreningene i distriktet setter opp og arrangerer treningssamlinger/regelkvelder etc. for Express.
•    Hjelper de nye i klassen med det som trengs slik at de føler seg vel til rette og selv deltar på aktiviteter og regattaer.
•    Er link mellom medlemmene og den nasjonale klasseklubben.
•    Svarer på spørsmål av lokal og regional karakter.
•    Setter opp lokal Ranking hvor tellende regattaer hvert år blir besluttet på årsmøtet.
Express flåten i Rogaland er på hele 45 båter som omfatter båter fra hele fylket – med den største konsentrasjonen rundt Stavanger. Med en så stor flåte er det alltid en mulighet for å være mannskap eller selv få tak i en båt som er til salgs dersom en ønsker å være med i Express miljøet.
Onsdagsseilasene som Gandsfjord SF arrangerer hver vår og høst er regattaene med desidert størst deltakelse av Expresser.
Hva er det som “drar” seilere inn i Express-miljøet? Nøkkelord er: Kappseiling, entypeseiling, stor klasse, billig i drift, relativt lett å få tak i båter til ca. 90 – 120.000 kroner, aktivt miljø med treningssamlinger, osv.
Stavanger regionen: Stavanger SF har Express som ‘prioritert klasse’ – som innebærer en egen flåtekaptein, prioritering av båtplass ved bølgebryteren, redusert avgift ved slipping, eget opptak ved lagring på land og støtte til treningssamlinger. Ellers er det Expresser i Seilforeningen 1928 og Gandsfjord SF.
Er du i Rogaland og har spørsmål om Express-seiling er det bare å ta kontakt!
Vår felles mailadresse er: styret@nerr.no

Expressklubben Rogaland

23/12/2009