Vent med å løse inn personlig lisens!

Etter helgens seilting ble det klart at lisensordningen for kjølbåter kommer til å endres. Dette så i utgangspunktet ut til å få store konsekvenser for seilerne i Melges og Express av kjølbåtklassene. Klasseklubben har vært i kontakt med NSF for å sikre at den nye ordningen ikke rammer ukentlige regattaer og andre regattaer der fleksibilitet på mannskap rammes. Vi ber derfor om at alle medlemmer avventer med å løse inn personlig lisens inntil videre. Klasseklubben vil komme med mer informasjon når ytterligere dialog med NSF er i gang.

NSF har utsatt innføringen av ny lisensordning til 14. april og vil ha dialog med klasseklubbene i forkant av innføringen.

Expressklubben Nasjonalt

25/03/2015